Certifikace

Certifikováno mezinárodně uznávanými organizacemi


Certifikát společnosti

Systém řízení společnosti ADDINOL Lube Oil GmbH (řízení kvality a životního prostředí) byl certifikován společností TÜV Süd Management Service GmbH podle DIN EN ISO 9001:2015 a 14001:2015.

Systém řízení společnosti ADDINOL Lube Oil GmbH pokrývá všechna oddělení naší společnosti od nákupu a výzkumu & vývoje až po prodej a administrativu. Zajišťuje soulad s interními normami, které se týkají kvality a organizace obchodních procesů, stejně tak jako dodržování národních i mezinárodních standardů. V neposlední řadě i individuální potřeby našich obchodních partnerů a zákazníků mají výrazný vliv na řídící procedury. To nám napomáhá ke garanci vysoké a stabilní kvality, k výrobě šetrné k životnímu prostředí a neustálému vývoji našich produktů. Navíc nám umožňuje rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu.

Náš certifikovaný systém environmentálního managementu kombinuje ekonomické, ekologické a sociální cíle. Hlavním zájmem systému environmentálního managementu společnosti ADDINOL Lube Oil GmbH je zlepšení vlivu naší společnosti na životní prostředí, a to následujícími kroky:

  • Vývojem vysoce inovativních produktů šetrných k životnímu prostředí

  • Hospodárným využíváním surovin a přírodních zdrojů

  • Snížením jakékoli spotřeby energie (voda, teplá voda, elektrická energie, pára)

  • Používáním produktů šetrných k životnímu prostředí

  • Odpadovým hospodářstvím šetrným k životnímu prostředí

  • Prevencí emisí škodlivých látek

Certifikace potravin

Výroba, manipulace, balení a skladování potravinářských maziv je certifikována QMSI Quality Management Systems International GmbH dle DIN EN ISO 21469: 2006. Vztahuje se na maziva, která se používají v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu nebo v průmyslu krmiv a v případech, kdy neleze předvídat kontakt s mazivem. Kromě vlastního systému řízení ADDINOL zajišťuje, že jsou během celého procesu výroby dodržovány předepsané standardní požadavky, stejně jako hygienické požadavky a lze vyloučit konatminaci s cizími látkami, cizími tělesy a konvenčnimi mazivy

Certifikace výrobků

Maziva používaná při výrobě a balení potravin a nápojů nesmějí nepříznivě ovlivňovat kvalitu produktů. To znamená, že musí být nejen bezchybné, pokud se jedná o potravinové právo, ale také zdraví neškodné a bez zápachu a chuti. Všechna maziva a spreje řady ADDINOL FoodProof jsou certifikována NSF-H1, což je momentálně nejdůležitější mezinárodní klasifikace potravinářských maziv. Provádí ji American NSF (National Sanitation Foundation). Dokumenty pro každý produkt ADDINOL s registrací NSF lze získat v databázi NSF.

Různé způsoby stravování s ohledem na náboženské přesvědčení také určují výrobu a použití maziv pro potravinářský a nápojový průmysl. Pravidelnými audity a certifikacemi Kosher a Halal zajišťuje  společnost ADDINOL dodržování příslušných náboženských standardů  při formulaci a výrobě sých potřavinářských maziv.