Historie

Vysoce výkonná maziva od roku 1936 –  ADDINOL Lube Oil GmbH

Více než 85 let se společnost ADDINOL zabývá vývojem a výrobou vysoce výkonných maziv.

Seznamte se blíže s naší historií.

 

2019

Nový velkoobjemový systém skladovacích nádrží a navýšení výroby

S ohledem na navýšení celosvětové poptávky maziv ADDINOL dochází během dubna a října 2019 k instalaci 12 nových skladovacích nádrží o jednotlivém objemu 50m3 a dále 8ks  100m3 mísících jednotek.

Tato skutečnost nám umožní výrazně navýšit skladovací objem základových olejů a aditiv a významně zefektivnit výrobu velkoobjemových produktů.

 

2016

Zásadní změny k příležitosti 80 let výročí

80 leté výročí je významným mezníkem v dějinách společnosti, v rámci kterého se rozšiřuje administrativní část hlavního sídla společnosti, vznikají nové konferenční prostory a kanceláře, které mají za úkol uspokojit požadavky na školení našich obchodních partnerů.

Instalovaná je další plně automatická linka na plnění malých obalů a speciálních vysoce výkonných maziv.

Představen je nový vzhled 1, 4 a 5L obalů.

 

2014

Na vlnách úspěchu – kolem světa!

Vzniká ADDINOL Lube Oil India Pvt. Ltd. a ADDINOL Rusko slaví 10 výročí.

Značka ADDINOL je po celém světě prodávána prostřednictvím více než 90 obchodních partnerů.

 

2011

ADDINOL's slaví narozeniny!

26. říjen 1936 byla založena původné společnost Mineralölwerk Lützkendorf.

 

2005 - 2009

ADDINOL dále expanduje

Díky nárůstu poptávky po vysoce výkonných maziv „ Made in Germany“ se zvyšují výrobní i skladovací kapacity. V roce 2007 se otvírá nové logistické centrum a výrobní hala. V roce 2009 se instalují další skladovací zásobníky pro hotové výrobky a rozbíhá se nová výrobní linka.

 

2002

Směrem ke globální expanzi

Dosahované objemy vyrobených vysoce výkonných maziv z Leuny mluví za jejich kvalitu. ADDINOL je zastoupen na všech kontinentech.

 

1999

ADDINOL v Leuně

V Leuně zahájena výstavba kompletně moderního závodu.

 

1996 - 1998

Změna názvu

Registrován je současný název společnosti ADDINOL Lube Oil GmbH.

 

1989 - 1990

„ADDINOL“ se stává jménem společnosti

Před sjednocením Německa dosahuje kapacita výroby 800 000 t s celkovým podílem maziv 304 000 t.

Přejmenování společnosti na ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf, která získává název po jednom z nejprodávanějších motorových olejů ADDINOL – „Additive in Oil”.

 

1974 - 1976

Rozšíření o nové výrobní oblasti 

Znovu obnovena výroba hydrokrakových základových olejů

 

Výroba plně v souladu s požadavky zákazníků

Je instalovaná nová kontinuální mísící linka s roční kapacitou 200,000 t

 

1965

Nové testovací středisko

Otevření centra testovacích stolic pro testy motorových olejů dle nejmodernějších trendů.

 

1960

Vznik vývojového a technologického centra

Vzniká technologické a vývojové centrum za účelem vývoje maziv dle mezinárodních specifikací s celkovým počtem více jak 350 specialistů je vedoucím střediskem v Evropě.

 

1951 - 1956

Rozšíření výrobních kapacit

Společnost s celkovým počtem 3600 zaměstnanců se věnuje již výhradně vývoji a výrobě maziv a dosahuje roční kapacitou 65 000 t v roce 1955, pokrývající většinu celkové spotřeby tehdejší NDR. Navíc dochází k navýšení kapacity ne celkových 250 000 t se zaměřením na motorové, kompresorové, oběhové, válcovací, transformátorové, turbínové olej a řadu dalších speciálních maziv.

 

1949

Znárodnění

Dochází ke znárodnění společnosti Mineralölwerk Lützkendorf

 

1945 - 1948

Těžké časy a obnova výroby

80 % společnosti Mineralölwerk je zničeno bombardováním. Krátce na to již v červnu je činnost rafinérie obnovena. Syntetizační kolonie jsou přemístěny na jih Německa.

 

1939 - 1943

Zprovoznění vlastní laboratoře a první výrobní rekordy

V roce 1939 společnost zprovozňuje vlastní vývojovou laboratoř a dosahuje rekordního zpracování

111,700 t základových surovin. Obrat ve výrobě maziv přesahuje 6 miliónů RM.

 

1936

Založení společnosti

V blízkosti jedné z největších německých chemických továren ve městě Leuna,Saxony vniká  společnost Mineralölwerk Lützkendorf. Prvořadým posláním této společnosti byla výroba paliv s kapacitou 75 000 t a maziv s kapacitou 50 000 t. Většina základových surovin pro výrobu výrobu těchto komodit byla získávána zejména chemickou hydrogenační tzv.(Fischer-Tropsch) syntézou z hnědého uhlí.