Oleje pro plynové motory

Oleje ADDINOL pro plynové motory s maximální účinností

Oleje ADDINOL pro plynové motory byly vyvinuty s důrazem na maximální účinnost a bezporuchový provoz kogeneračních jednotek. Jsou vyrobeny za použití vybraných vysoce jakostních základových olejů a unikátních aditiv s důrazem na komplexní nároky moderních plynových motorů. ADDINOL Vám může nabídnout správný produkt pro jakýkoli druh plynu a provozní podmínky. Oleje pro plynové motory značky ADDINOL naleznout uplatnění v bioplynových stanicích, skládkách a čistírnách odpadních vod, důlních aplikacích i v zařízeních spalující zemní plyn. Bez ohledu na kvalitu a kontaminaci plynu jsou tyto oleje schopny pracovat v extrémních podmínkáchs:

Při použití olejů ADDINOL např. ADDINOL MG 40-Extra Plus v bioplynových stanicích nebo ADDINOL Eco Gas 4000 XD v aplikacích na zemní plyn můžete očekávat následující benefity.

 • Nižší náklady na údržbu prostřednictvím prodloužených intervalů výměn

 • Zaručená ochrana vůči opotřebení

 • Vynikající ochrana vůči korozi

 • Jedinečná účinnost díky optimální čistotě motorů

 • Bezporuchový provoz a dlouhá životnost zařízení

 • Používané předními výrobci

 • Výjimečná podpora našich obchodně - technických zástupců


Informace o olejích pro plynové motory
 

Schválení přeních výrobců plynových motorů

Jedinečná kvalita olejů ADDINOL byla prokázána v nepočitatelně aplikacích, které využívají předních výrobců plynových motorů:

 • GE Jenbacher

 • MWM

 • Caterpillar

 • MAN

 • MTU Onsite Energy

 • Tedom

 • Perkins

Oblasti použití olejů pro plynové motory

Oleje ADDINOL pro plynové motory můžou být používané jak v průmyslových aplikacích tak i lokálních výrobnách tepla a elektrické energie.

 

Bioplynové stanice s extrémně kyselým prostředím  

Provoz plynových motorů na velmi kyselé plyny klade extrémní požadavky na motor i olej. Tato aplikace se stala zajímavou výzvou pro olej ADDINOL Gas engine oil MG 40-Extra Plus. Kyselé podíly, které se hromadí v oleji během provozu, mohou být díky vysoké alkalické rezervě bezpečně neutralizovány. Dalším produktem s vynikající oxidační stabilitou pro náročné aplikace při použití skládkového plynu je ADDINOL Gas Engine Oil LG 40, speciálně vyvinutým pro motory GE série 4 a 6.

Motory Jenbacher pracující s oleji ADDINOL

 

Oleje pro aplikace na zemní plyn  

Spalovací proces zemního plynu a vyčištěných speciálních plynů umožňuje použití olejů s nižší alkalickou rezervou a instalaci katalyzátorů za účelem snížení emisí. Podobné aplikace vyžadují rovněž použití olejů s nižším obsahem sulfátového popela. Tyto požadavky s přehledem plní olej ADDINOL Gas engine oil MG 40-Extra LA. Díky své vysoké oxidační stabilitě zaručuje bezproblémové mazání a vysokou ochranu zařízení s důrazem na pomalý nárůst viskozity v důsledku oxidace. Oxidace vede k nárůstu úsad, které mohou vést až k poškození zařízení. Zároveň musí být zaručeno bezpečné mazání bez tvorby úsad v oblasti ventilů, pístů, pístních kroužků a honovacích rýh. Díky tomu dosahuje ADDINOL Gas engine oil MG 40-Extra LA prodloužených výměnných intervalů.

ADDINOL Gas Engine Oil NG 40 je naší vylepšenou variantou produktu ADDINOL Gas engine oil MG 40-Extra LA. Vyšší oxidační stabilita za extrémních teplot, zaručená ochrana vůči opotřebení a jedinečná čistota motoru nejlépe charakterizují tento olej pro plynové motory, preferovaný pro použití v motorech výrobců GE Jenbacher, MWM a Caterpillar spalujících zemní plyn nebo vyčištěné plyny při použití katalyzátorů.

Aplikace na zemní plyn


 

 

 

 

ADDINOL - ochrana chladicích systémů se schválením a namísena přímo k použití

Kromě zaručeného mazání je důležité i samotné chlazení motoru. Pouze schválené vysoce jakostní chladicí kapaliny garantují optimální chladící a protikorozní vlastnosti.


 

ADDINOL oleje pro malé kogenerační jednotky  

Decentralizace dodávek energií pro privátní zákazníky pomáhá rozvoji malých kogeneračních jednotek. Paralelní výroba elektrické energie a tepla ze zemního plynu nabízí optimální využití energie. Při použití těchto mikro kogeneračních jednotek může být dosažena více jak 80% účinnost. Nicméně tato aplikace zatížená přerušovaným chodem klade extrémní nároky na mazací olej. Perfektním řešením je olej ADDINOL Gas engine oil MG 40 PowerSynth, který i přes malý objem olejové nádrže nabízí optimální provoz s minimálními náklady na údržbu.


Kogenerační jednotky nabízí vysokou účinnost  

 

Složení  a kvalitativní test olejů pro plynové motory

Formulace kvalitních olejů pro plynové motory je velká výzva. Na straně jedné mají výrobci poměrně komplexní požadavky na maziva, na straně druhé jsou individuální požadavky jednotlivých stanic. Náš Vývoj a Výzkum zde hraje klíčovou roli. Při vývoji vždy spolupracujeme velice úzce s předními originálními výrobci, jedině tak je možné vyvinout ten správný olej.

Prvním krokem je důkladný výběr a laboratorní testování základových olejů a aditiv. Následně je nově vyvinutý olej podroben testu v reálných podmínkách na vytipovaném zařízení jednotlivého výrobce, během kterého je olej neustále pod kontrolou naší laboratoře.

Každý výrobce má vypracovaný vlastní interní postup, jehož kritéria se a klíčové oblasti sledování liší. Takový test může trvat v závislosti na jednotlivém výrobci i 16,000 pracovních hodin. Podmínkou k získání schválení je praktická část testu, při které dojde k rozebrání motoru a posouzení opotřebení jednotlivých součástek. Během tohoto období jsme získali obrovské množství praktických zkušeností a nashromáždili přes 1 milión laboratorních analýz. Toto číslo každý rok pravidelně o 80 000 až 100 000 rozborů narůstá.


Důkladné laboratorní testování každého oleje

 

Oleje ADDINOL pro plynové motory a jejich vlastnosti

Oleje pro plynové motory ADDINOL dosahují prodloužených intervalů v porovnání s konvenčními o více než 50%. Skutečné intervaly výměny jsou určeny individuálně. Životnost oleje pro plynové motory a jeho stav mohou být popsány za pomoci laboratorně naměřených hodnot, ale skutečný stav motoru z hlediska opotřebení a jeho čistota mohou být potvrzeny výhradně boroskopickou inspekcí nebo vlastním rozebráním. Během podrobného praktického testu, který může trvat až 16 000 pracovních hodin jsou testované oleje skutečně pod drobnohledem. Foto dokumentace součástek je toho důkazem!

Motory provozované na olejích ADDINOL vykazují vynikající čistotu a nevykazují prakticky žádné opotřebení. To znamená zaručenou životnost všech součástek motoru. Zaručená čistota pístů, ventilů, pístních kroužků, ložisek,  honovacích rýh zaručují maximální výkonnost zařízení.


Použitý píst po úspěšném testování na produktech ADDINOL

 

Maximální interval výměny, řešení šité na míru

Pravidelná kontrola hladiny oleje a interval výměn jsou klíčové pro bezporuchový chod plynového motoru. S pomocí analytického servisu společnosti ADDINOL získává provozovatel přehled o klíčových sledovaných hodnotách stavu oleje a stejně tak informaci o doporučeném intervalu výměny v konkrétním zařízení.

Provozovatelé kogeneračních stanic vs výměnné intervaly olejů

Pravidelné laboratorní sledování stavu oleje a následné doporučení intervalu výměny jsou základním předpokladem pro stabilní a lukrativní provoz kogenerační stanice.  Toto sledování je vyžadováno všemi výrobci plynových motorů stejně tak jako pojišťovnami. Proto ADDINOL jednoznačně doporučuje s dodávkou olejů pro plynové motory i laboratorní analytický servis. Laboratorní testování probíhá v nezávislé laboratoři, která sleduje kromě dalšího i následující parametry: viskozita a nárůst viskozity, oxidaci, nitraci, TBN, TAN, otěrové kovy, i-pH, vztah TBN a TAN.

Za použití naší speciální matrice, která pracuje s limitními hodnotami jednotlivých výrobců plynových motorů, jsme schopni určit optimální individuální interval výměny oleje.  Nicméně interval výměny není fixně dán a je ovlivňován provozními podmínkami, kvalitou plynu, objemem olejové náplně a vlastní kvalitou oleje. Jelikož se tyto parametry v průběhu provozu mění, je důležitý zmíněný monitoring. Optimální interval výměny je nezbytný pro efektivní provoz a maximální životnost zařízení.

Pro objektivní vyhodnocení stavu oleje je klíčová správnost předložených vstupních dat. Každá laboratorní analýza, kterou obdržíte obsahuje přehled sledovaných parametrů, grafů, trendu a doporučeného intervalu výměny, který může být např. pravidelný, prodloužený nebo zkrácený.