Průmyslová maziva

Průmyslová maziva ADDINOL stanovují nové standardy

ADDINOL nabízí vysoce výkonná maziva pro použití v téměř všech průmyslových odvětvích. S inovativními produkty, jako jsou například vysoce výkonné převodové oleje Eco Gear nebo oleje pro plynové motory, které se používají v bioplynových stanicích a kogeneračních elektrárnách spalujících zemní a speciálními plyny, nastavuje ADDINOL nové standardy v tribologii. Hydraulické kapaliny, protikorozní prostředky, kompresorové oleje, olej pro kluzné plochy a další vhodně doplňují sortiment v této oblasti.

 

Oblasti použití průmyslových maziv

Na rozdíl od maziv pro automobily, která se používají k mazání vozidel, jsou průmyslová maziva primárně určena pro použití ve stacionárních zařízeních. V oblasti průmyslových maziv se rozlišují maziva na kapalná (oleje) a pevná (plastická maziva a pasty).

Průmyslové mazivo

Oblasti použití

Oleje pro plynové motory

Kogenerační jednotky, bioplynové stanice

Oleje pro vodící plochy

Vodorovné a svislé posuvné a vodicí dráhy

Hydraulické oleje

Traktory, nákladní vozidla, bagry, lisy a vstřikovací stroje

Převodové oleje

Ocelářský průmysl, těžební průmysl, větrné turbíny

Řetězová maziva

Dopravní řetězy, dopravní válce, hnací pásy, kontinuální pece, lisovací linky

Oleje na ochranu proti korozi

Skladování součástek a nástrojů, přeprava hotových výrobků

Maziva pro potravinářský a
nápojový průmysl

Potravinářská maziva pro převodovky, řetězy a hydrauliky v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

Oleje pro kovovýrobu

Obrábění a tváření železných a neželezných materiálů

Oleje pro textilní stroje

Mazání jehel a saní pletacích strojů, všeobecné použití ve všech fázích výroby, zaručená vypratelnost

Turbínové oleje

Použití ve vodních, plynových a parních turbínách, turbokompresorech 

Plastická maziva a pasty

Mazání ložisek kol, ovládacích zařízení oken a střešních oken aut, použití v průmyslových zařízeních pro kluzná a valivá ložiska, speciální aplikace za vysokých teplot

Kompresorové oleje

Šroubové, rotační a pístové kompresory

Teplonosné oleje

Dřevovýroba, výroba folií, papírenský průmysl

 

 

Viskozitní třídy průmyslových maziv dle ISO VG

Viskozitní třídy ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) se vztahují na všechny mazací oleje, které nejsou součástí motorových a převodových olejů určených pro motorová vozidla. Rozlišuje se 18 viskozitních tříd na základě minimální a maximální hodnoty kinematické viskozity při 40°C (vyjadřuje se v mm² / s). Tento údaj koresponduje s odchylkou +/- 10% od střední viskozity

Viskozitní třídy dle ISO VG jsou v rozmezí od 2 (velmi tekutá) do 1500 (vazká). Vzhledem k tomu, že průmyslové stroje obvykle pracují při neměnné teplotě, viskozitní index je stěží relevantní pro průmyslová maziva. Vícerozsahové oleje jsou potřebné ve venkovních průmyslových aplikacích.

ISO
VG

Středová kin. viskozita
mm²/s 40°C

Kin. viskozita min.
mm²/s 40°C

Kin. viskozita max.
mm²/s 40°C

2

2,2

1,98

2,42

3

3,2

2,88

3,52

5

4,6

4,14

5,06

7

6,8

6,12

7,48

10

10

9

11

15

15

13,5

16,5

22

22

19,8

24,2

32

32

28,8

35,2

46

46

41,4

50,6

68

68

61,2

74,8

100

100

90

110

150

150

135

165

220

220

198

242

320

320

288

352

460

460

414

506

680

680

612

748

1000

1000

900

1100

1500

1500

1350

1650